Poradnik

Wczesna rehabilitacja

Jednym z podstawowych wyzwań podjęcia wczesnej rehabilitacji, a więc i szybszego poprawiania sprawności jest racjonalne określenie celów. To od nich zależy, czy pokładane w swoich działaniach nadzieje będą one podparte możliwym do zaobserwowania postępem. Prawidłowe budowanie celów rehabilitacyjnych powinno być poparte informacjami zdobytymi na drodze stałego kontaktu zarówno z osobą wymagająca rehabilitacji jak i lekarzami zajmującymi się jego przypadkiem.

Mianem wczesnej rehabilitacji określamy działania podejmowane działania rehabilitacyjne podejmowane na oddziale udarowym w ciągu pierwszych 24-48 godzin od momentu przyjęcia do szpitala. Przy czym warto po raz kolejny zaznaczyć, że możliwość rozpoczęcia rehabilitacji zależy od rozległości i typu urazu, którego doznał rehabilitowany. Pewnikiem jest, że należy unikać nadmiernej presji i przymuszaniem pacjenta do wykonywania ćwiczeń, które w rezultacie mogą pogorszyć jego stan, lub zablokować możliwość poprawy. Aby uniknąć błędów i umożliwić sobie największe szanse na powrót do sprawności powinniśmy położyć pełny nacisk na współprace z profesjonalistami i otworzyć się na różne metody oddziaływania. Od wczesnej  rehabilitacji do możliwie szybkiego przejścia do rehabilitacji czynnej (wymagającej aktywności osoby rehabilitowanej).

Przeczytaj również…

Jak zadbać o związek po udarze?

(Darmowy e-book do pobrania)

Każda sytuacja jest inna, dlatego ten poradnik powstał we współpracy z osobami, które doświadczyły udaru oraz ich bliskimi. Zapytaliśmy o to, jak wygląda codzienność we dwoje i w jaki sposób pielęgnują bliskość i intymność. Mamy nadzieję, że ten poradnik pokaże Wam siłę miłości i różne jej oblicza.

Dziękujemy! Teraz sprawdź swoją skrzynkę. Wysłaliśmy do Ciebie potwierdzenie zapisu. Po potwierdzeniu adresu e-mail otrzymasz kolejną wiadomość z dostępem do materiałów.