user_mobilelogo

wczesna rehabilitacja

Wczesna rehabilitacja – kiedy zacząć, czego unikać, co warto

Jednym z podstawowych wyzwań podjęcia wczesnej rehabilitacji, a więc i szybszego poprawiania sprawności jest racjonalne określenie celów. To od nich zależy, czy pokładane w swoich działaniach nadzieje będą one podparte możliwym do zaobserwowania postępem. Prawidłowe budowanie celów rehabilitacyjnych powinno być poparte informacjami zdobytymi na drodze stałego kontaktu zarówno z osobą wymagająca rehabilitacji jak i lekarzami zajmującymi się jego przypadkiem.

Mianem wczesnej rehabilitacji określamy działania podejmowane działania rehabilitacyjne podejmowane na oddziale udarowym w ciągu pierwszych 24-48 godzin od momentu przyjęcia do szpitala. Przy czym warto po raz kolejny zaznaczyć, że możliwość rozpoczęcia rehabilitacji zależy od rozległości i typu urazu, którego doznał rehabilitowany. Pewnikiem jest, że należy unikać nadmiernej presji i przymuszaniem pacjenta do wykonywania ćwiczeń, które w rezultacie mogą pogorszyć jego stan, lub zablokować możliwość poprawy. Aby uniknąć błędów i umożliwić sobie największe szanse na powrót do sprawności powinniśmy położyć pełny nacisk na współprace z profesjonalistami i otworzyć się na różne metody oddziaływania. Od wczesnej  rehabilitacji do możliwie szybkiego przejścia do rehabilitacji czynnej (wymagającej aktywności osoby rehabilitowanej).

glowna b2

glowna lewa v2

glowna prawa v2

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony