user_mobilelogo

{gspeech}

W walce z udarem liczy się czas!

Lekarze podkreślają, że osoba, która doznała udaru, powinna jak najszybciej trafić do oddziału udarowego. Im szybciej rozpoznasz udar i zareagujesz – wezwaniem karetki pogotowia, kiedy tylko występują objawy sugerujące udar, tym bardziej zwiększasz szansę na przeżycie i otrzymanie leczenia przez osobę dotkniętą udarem.

{/gspeech}

{gspeech}

Charakterystyczne objawy udaru to:

  • opuszczenie kącika ust, charakterystyczne, widoczne wykrzywienie twarzy po jednej stronie,
  • nagłe zaburzenia językowe: bełkotliwa mowa, utrata zdolności mówienia, trudności w zrozumieniu mowy,
  • nagłe osłabienie kończyny lub kończyn po jednej stronie ciała (niedowład połowiczy),
  • nagłe zaburzenia czucia po jednej stronie ciała (niedoczulica połowicza),
  • nagłe zawroty głowy, często powodujące kłopot z utrzymaniem równowagi, czasami z podwójnym widzeniem i z zaburzeniami świadomości,
  • nagłe zaburzenia widzenia: zaniewidzenie na jedno oko lub niedowidzenie połowy pola widzenia.

{/gspeech}

{gspeech}

CZASOWE OKNO POMOCY

Szybka reakcja jest szczególnie istotna w przypadku udarów niedokrwiennych, które stanowią 85% wszystkich udarów. Chorzy tacy, jeśli trafią do szpitala we wczesnej fazie, mają szansę na otrzymanie skutecznego leczenia udaru, czyli leczenia trombolitycznego. Mówi się tu o tzw. rejestracyjnym oknie czasowym DO 4,5 GODZIN. Natomiast zgodnie z rekomendacjami Sekcji Chorób Naczyniowych PTN w wybranych przypadkach, po rozważeniu wszelkich zagrożeń i spodziewanych korzyści okno to może być wydłużone DO 6 GODZIN od zachorowania, tzn. tromboliza dożylna, może być zastosowana pomiędzy 4,5 a 6 godz. od wystąpienia objawów udaru niedokrwiennego.

Konsultacja medyczna artykułu:
Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
II Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie

{/gspeech}

 

glowna b2

glowna lewa v2

glowna prawa v2

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony