user_mobilelogo

ostra faza

{gspeech}

W ostrej fazie udaru niedokrwiennego stosuje się dwie podstawowe
metody terapii farmakologicznej oraz dwie metody chirurgiczne,
które są stosunkowo nowe.

Metody farmakologiczne

Aspiryna
Podstawowym lekiem o udowodnionej skuteczności, stosowanym na dużej grupie pacjentów jest zwykła aspiryna, która zmniejsza śmiertelność oraz ryzyko niesprawności po udarze. W przypadku aspiryny możemy jednak mówić o efekcie znamiennym statystycznie, jednak niewielkim w perspektywie indywidualnego pacjenta.

Lista użytecznych badań

{gspeech}

Podwyższone ryzyko wystąpienia udaru mózgu dotyczy dużego odsetka społeczeństwa, szczególnie po osiągnięciu pewnego wieku ( powyżej 65 lat). Znaczna większość z nich obciążona jest więcej niż jednym czynnikiem ryzyka, a czynniki te współistniejąc działają w sposób sumujący. Ze względu na tą prawidłowość niezwykle istotna jest profilaktyka przeciwudarowa, zarówno u osób, które udaru nie przebyły (profilaktyka pierwotna) jak i u pacjentów po przebytym incydencie udarowym.

farmakoterapia

{gspeech}
W walce z udarem liczy się czas! Im szybciej chory, który go doznał trafi pod opiekę specjalistów, tym większe będą szanse na zminimalizowanie jego skutków i skuteczną rehabilitację.

Choć leczenie farmakologiczne udaru niedokrwiennego dzieli się na kilka zasadniczych etapów: terapii ostrej fazy udaru, której celem jest zapobiegnięcie pogarszaniu się stanu neurologicznego pacjenta; pierwotnej i wtórnej profilaktyce oraz leczeniu objawowym, które prowadzi się w celu zmniejszenia ryzyka powikłań, to z upływem czasu zmieniają się poglądy odnośnie tego, kiedy należy używać takich leków i w jakiej sekwencji je podawać.

{/gspeech}

glowna b2

glowna lewa v2

glowna prawa v2

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony