user_mobilelogo

leki

Leki neuroregeneracyjne i neuroprotekcyjne

Leczenia farmakologiczne w chorobach takich jak udar, uraz mózgu czy choroby neurodegeneracyjne stosuje się z kilku powodów: pierwszy to neuroprotekcja (ochrona zagrożonych komórek nerwowych przed uszkodzeniem), drugi to wspomaganie regeneracji/odbudowy uszkodzonych komórek (neuroregeneracji), trzeci to zjawisko neuroplastyczności, dzięki któremu jest możliwe przywrócenie niektórych utraconych funkcji.

Chodzi o utrzymanie w jak najlepszym stanie wrażliwych struktur nerwowych, które zostały uszkodzone na skutek choroby, czy urazu spowodowanego wypadkiem oraz farmakologiczne wspomaganie naturalnych procesów ochronnych i naprawczych. Jednocześnie mózg, który uległ uszkodzeniu stopniowo przystosowuje się do zmian spowodowanych przez chorobę (lub uraz) – obrazowo można powiedzieć, że „przebudowuje się”, tak, by uzupełnić i zastąpić uszkodzone części, proces ten nazywamy neuroplastycznością.

ostra faza

{gspeech}

W ostrej fazie udaru niedokrwiennego stosuje się dwie podstawowe
metody terapii farmakologicznej oraz dwie metody chirurgiczne,
które są stosunkowo nowe.

Metody farmakologiczne

Aspiryna
Podstawowym lekiem o udowodnionej skuteczności, stosowanym na dużej grupie pacjentów jest zwykła aspiryna, która zmniejsza śmiertelność oraz ryzyko niesprawności po udarze. W przypadku aspiryny możemy jednak mówić o efekcie znamiennym statystycznie, jednak niewielkim w perspektywie indywidualnego pacjenta.

Lista użytecznych badań

{gspeech}

Podwyższone ryzyko wystąpienia udaru mózgu dotyczy dużego odsetka społeczeństwa, szczególnie po osiągnięciu pewnego wieku ( powyżej 65 lat). Znaczna większość z nich obciążona jest więcej niż jednym czynnikiem ryzyka, a czynniki te współistniejąc działają w sposób sumujący. Ze względu na tą prawidłowość niezwykle istotna jest profilaktyka przeciwudarowa, zarówno u osób, które udaru nie przebyły (profilaktyka pierwotna) jak i u pacjentów po przebytym incydencie udarowym.

glowna b2

glowna lewa v2

glowna prawa v2

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony