Ultrawczesna rehabilitacja na oddziale udarowym to początek, ale bardzo ważny!

28/09/2023 | Aktualności

Leczenie chorego po udarze na oddziale udarowym to dopiero początek procesu rehabilitacyjnego – mówi prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak, Kierownik Zakładu Neurochemii i Neuropatologii Kliniki Neurologii i Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

OBEJRZYJ WIDEO Z WYWIADEM PROF. SŁAWOMIREM MICHALAKIEM NA TEMAT NEUROREHABILITACJI.

Leczenie chorego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu, to dopiero początek postępowania z chorym.

– Przychodzi czas przekazania pacjenta do oddziału rehabilitacji, w celu kontynuowania rehabilitacji rozpoczętej już w pododdziale udarowym – mówi prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak, Kierownik Zakładu Neurochemii i Neuropatologii Kliniki Neurologii i Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Podkreśla, że oddział udarowy poznańskiej kliniki uniwersyteckiej należy do tych oddziałów, w których postępowanie rehabilitacyjne wdrażane jest na bardzo wczesnym etapie, nierzadko już podczas leczenia reperfuzyjnego, czyli np. już podczas stosowania trombolizy.

– A zatem stosujemy ultrawczesną rehabilitację, także w oddziale udarowym, a następnie chorych, którzy kwalifikują się i podołają rehabilitacji w oddziale rehabilitacji przekazujemy do innego ośrodka – wyjaśnia prof. Michalak. – Tutaj napotykamy na szereg ograniczeń, jak wielu neurologów pracujących w Polsce. Ośrodków rehabilitacji jest zbyt mało, nie są one dobrze finansowane, a zatem liczba miejsc dla takich pacjentów jest ograniczona. Wiąże się to z tym, że część pacjentów skorzystać będzie mogła z opieki ambulatoryjnej rehabilitacyjnej, a część trafia pod opiekę rodziny.

Dodaje, oddział udarowy nie jest oddziałem opiekuńczym. Sprawowania opieki nad najbliższymi (również prawny), spoczywa na członkach rodziny.

– Oddział udarowy zajmuje się leczeniem chorego w ostrej fazie udaru mózgu, a po zakończeniu tego leczenia, pacjent musi trafić pod opiekę bądź instytucji, jeśli to jest możliwe albo rodziny – wyjaśnia prof. Michalak.

Dodaje, że rehabilitacja w przypadku udaru mózgu powinna przyjmować kształt neurorehabilitacji. Czyli takiej, która jest nastawiona na neurogenezę (proces tworzenia nowych komórek i połączeń komórkowych w mózgu chorego).

– Często taka rehabilitacja opiera się na ćwiczeniu zwykłych, codziennych czynności. Adaptujemy odpowiednie pomieszczenie, aby pacjent mógł u nas w oddziale mógł przystosowywać się do życia w swoim mieszkaniu. Jest to pomieszczenie wyposażone w podstawowe sprzęty, z których korzysta się podczas codziennej aktywności – mówi prof. Michalak.

Dodaje, że leczenie ostrej fazy niedokrwiennego udaru mózgu i rehabilitacja to to, na co lekarze mogą kłaść nacisk w przypadku osób, które doznały już udaru. Natomiast równie ważna jest profilaktyka tej choroby zarówno pierwotna – u osób zdrowych, jak i wtórna u tych, które przeszły udar.

– Chodzi o to, by chory po jednym z udarów, nie doznał kolejnego – mówi i dodaje: – Jeszcze bardziej zależy nam na profilaktyce pierwotnej. A zatem uświadamianiu wszystkich osób zdrowych, jak należy żyć, aby do udaru nie doszło.

Ważnymi elementami w takim zdrowym trybie życia są: ruch, odpowiednia dieta, unikanie używek: alkoholu, tytoniu, dopalaczy i narkotyków, a także aktywność umysłowa. Ważna jest kontrola ciśnienia tętniczego, okresowe badanie stężenia glukozy we krwi i cholesterolu we frakcjach (czyli tzw. „dobrego cholesterolu”, który chroni przed miażdżycą, jak i tego „złego”). A także modyfikacja trybu życia, jeśli ten tryb jest trybem siedzącym.

Pobierając ten darmowy poradnik zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Będziemy Cię informować o nowych artykułach, wywiadach i spotkaniach online z osobami, które przeżyły udar. Dzięki temu nie ominie Cię wartościowa rozmowa z ekspertem czy informacja na temat ważnych zmian związanych z lekami, czy rehabilitacją.

Przeczytaj również…