user_mobilelogo

Stan polskiego lecznictwa udaru mózgu kształtuje nie tylko Ministerstwo Zdrowia, ale przede wszystkim lekarze praktycy. To oni są najbliżej pacjentów i dokładnie wiedzą, czego ci potrzebują. Wiedzą też, jak poprawić sytuację chorych długofalowo poprzez edukację całego personelu służby zdrowia. Taki cel postawiło przed sobą Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu.

PTUM, choć bardziej znane lekarzom, pielęgniarkom i rehabilitantom niż pacjentom, poprzez swoje działania ma wpływ również na sytuację chorych na udar mózgu.

- Ten wpływ staramy się modelować wielopłaszczyznowo, poprzez organizowanie szkoleń i spotkań naukowych dla lekarzy praktyków zajmujących się problematyką udaru mózgu - mówi dr hab. n. med. Grzegorz Kozera, prezes PTUM i kierownik kliniki neurologii Collegium Medicum w Bydgoszczy. - Chodzi o podejście holistyczne. Udar jest problemem, który z jednej strony dotyka mózgu, ale rzutuje na cały organizm człowieka. Z drugiej strony, często samo wystąpienie udaru jest wtórne do chorób ogólnoustrojowych, takich jak choroby naczyń, serca czy układu endokrynnego.

Dlatego PTUM kładzie nacisk na interdyscyplinarność. Zrzesza nie tylko lekarzy neurologów, ale również lekarzy innych specjalizacji, między innymi neurologów dziecięcych, internistów, neurochirurgów, angiologów, chirurgów naczyniowych i rehabilitantów, którzy leczeniem i opieką nad pacjentami z udarem mózgu zajmują się na co dzień.

Z założenia organizacja ma na celu przybliżyć problematykę udaru jak największej liczbie lekarzy różnych specjalizacji. Co roku organizuje Interdyscyplinarne Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu, które w dwudniowej formule oferuje dostęp do praktycznej wiedzy lekarskiej. W tym roku Forum odbyło się 4. i 5. czerwca w Sandomierzu, a jego  tematem przewodnim był związek udaru mózgu i nowotworów.

PTUM współpracuje również z Inicjatywą Angels (rekomendowaną przez Europejską Organizacją Udaru Mózgu), która walczy o dostęp dla pacjentów do leczenia w oddziałach udarowych i specjalistycznych centrach udarowych oraz wspiera działania służące optymalizacji opieki nad pacjentami z udarem.

- Jako Towarzystwo obejmujemy patronaty nad działaniami inicjatywy Angels w Polsce i organizujemy cykliczne szkolenia, głównie dla ratowników i lekarzy zajmujących się ratownictwem, jak i dla neurologów - mówi dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, Sekretarz PTUM i ordynator oddziału neurologii Specjalistycznego Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu, który otrzymał platynowy certyfikat Europejskiej Organizacji Udarowej. - Aktualnie organizujemy też szkolenia dla personelu pielęgniarskiego, wdrażamy projekt lepszej opieki pielęgniarskiej. Naszym celem jest, żeby ta opieka była standaryzowana w całym kraju.

Obecnie PTUM zgłosiło do Ministerstwa Zdrowia swoją gotowość do prac nad narodowym programem leczenia chorób neurologicznych.

Założycielem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu jest prof. dr hab. nauk med. Roman Mazur, założyciel m.in. Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

glowna b2

glowna lewa v2

glowna prawa v2

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony