user_mobilelogo

W najbliższą niedzielę 29 października 2017 ośrodek „Terapia Neurologiczna Samodzielni” zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje w związku ze Światowym Dniem Udaru Mózgu.Zrzut_ekranu_2017-10-27_o_14.02.29.png

Każdy zainteresowany będzie mógł wysłuchać prezentacji i wystąpień instruktażowych, a także wziąć udział w badaniach i konsultacjach. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:00 w budynku Medhouse (Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18). Wspólorganizatorem jest Fundacją Udaru Mózgu, a nad całością czuwa Sekcja Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

29 października to Światowy Dzień Udaru Mózgu ustanowiony przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization) w celu zwiększania świadomości społecznej na temat tej groźnej i coraz bardziej powszechnej choroby. Trzeba pamiętać, że w Polsce udary mózgu to trzecia co do częstości przyczyna śmierci i główna przyczyna trwałego kalectwa wśród osób dorosłych. W grupie ryzyka jest ponad 5 mln Polaków, a w szczególności osoby z migotaniem przedsionków, różnymi chorobami sercowo-naczyniowymi, podwyższonym poziomem cholesterolu i cukrzycą.

Podczas spotkanie po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wyniki badania ankietowego dotyczącego sytuacji osób po udarze mózgu w Polsce, przeprowadzonego na grupie około 500 osób – pacjentów i ich opiekunów. Kwestie, które zostaną przedstawione to dostęp do nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji, możliwość uzyskania wsparcia po wyjściu ze szpitala, ocena efektywności oddziałów udarowych i rehabilitacyjnych oraz stosunek personelu medycznego do pacjentów i ich rodzin. Udar to choroba dotykająca coraz młodsze osoby, a największa trudność z jakimi zmagają się chorzy to problem z akceptacją własnej niepełnosprawności fizycznej, która utrudnia pracę zarobkową i skazuje wiele osób na uzależnienie od świadczeń ZUS. Co więcej, prawie połowa pacjentów rozwija spastyczność poudarową kończyn, niezbędne jest więc podjęcie odpowiednich działań rehabilitacyjnych. Te i wiele innych zagadnień zostanie zaprezentowanych w najbliższą niedzielę w Warszawie.

Program:

Ocena czynników ryzyka udaru – cały dzień, stoisko Fundacji Udaru Mózgu

Blok I Nowoczesne metody terapii po udarze mózgu (9:00-12:00)

*    Życie po udarze

*    Deficyty po udarze mózgu - nowoczesne metody terapii
*    Nowoczesne podejście do przywracania funkcji ruchu po udarze mózgu - kompleksowa terapia neurologiczna

*    Żywienie jako integralny element terapii po udarze mózgu

Blok II Terapia specyficznych deficytów po udarze mózgu (12:00-14:00)

*    Terapia zaburzeń poznawczych

*    Terapia dysfagii i zaburzeń mowy

*    Terapia spastyczności kończyny górnej i dolnej

*    Terapia funkcji manipulacyjnych 

Blok III Pozaterapeutyczne wyzwania stojące przed pacjentami i opiekunami po udarze mózgu (14:00-17:00)

*    Metody finansowania terapii po udarze mózgu - dyskusja panelowa

*    Metody przywracania samodzielności w życiu społecznym

*    Metody bezpiecznej opieki nad pacjentem - praktyczne instruktaże i porady

*    Komunikacja pacjent/opiekun-fizjoterapeuta oraz pacjent/opiekun-lekarz jako istotny element w procesie powrotu do sprawności, życia społecznego i zawodowego po udarze mózgu

Wernisaż Marka Ałaszewskiego – malarza i muzyka, lidera zespołu „Klan", który wraca do samodzielności po udarze mózgu

Zachęcamy wszystkich dotkniętych udarem, ich rodziny, opiekunów oraz inne osoby zainteresowane tematyką zdrowotną do wzięcia udziału w bezpłatnym wydarzeniu. Zwiększenie świadomości na temat tej choroby wśród Polaków, może znacząco wpłynąć na przyspieszenie procesów leczenia, rehabilitacji i powrotu do aktywności społeczno-zawodowej pacjentów. 

glowna b2

glowna lewa v2

glowna prawa v2

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony