user_mobilelogo

{gspeech} Udar mózgu - problem społeczny i ekonomiczny

Światowa Organizacja Udaru Mózgu (World Stroke Organization) prognozuje, że w najbliższym czasie udar mózgu dotknie co szóstą osobę na świecie. Oznacza to rosnące koszty leczenia i rehabilitacji, a także społeczne i gospodarcze skutki niezdolności do pracy i przedwczesnej umieralności. Wzrastająca zachorowalność oznaczać może ograniczenie w dostępie do leczenia. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest profilaktyka i szerzenie wiedzy na temat czynników ryzyka udarów. {/gspeech}

{gspeech}

Więcej na ten temat czytaj TUTAJ

Gdy prawa półkula przejmuje funkcje lewej - neuroplastyczność mózgu w walce z afazją

Przejmowanie części zadań uszkodzonej półkuli przez drugą zostało udowodnione m.in. w przypadku afazji powstałej na skutek udaru. Naukowcy i lekarze z waszyngtońskiego Georgetown University Medical Center przeprowadzili badania na osobach, u których poprawiła się jakość mowy na skutek rehabilitacji. Okazało się, że w mózgach pacjentów  z uszkodzoną lewą półkulą mózgu zaszły istotne zmiany w prawej półkuli - zwiększyła się ilość istoty szarej. Zmiany zaszły w miejscu symetrycznym do tego w lewej półkuli, gdzie znajduje się ośrodek odpowiedzialny za generowanie mowy.

Więcej na ten temat czytaj TUTAJ

Każdego roku udarów jest coraz więcej i chorują coraz młodsi

Na udar mózgu chorujemy dużo częściej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Przyczyną jest starzenie się społeczeństwa i zmiany jakie zaszły w trybie życia. Styl życia ma ogromny wpływ na to, że dziś udar częściej dotyka ludzi młodych - już około 20 i 30 roku życia. Dawniej dotyczyło to ludzi po 50 roku życia.

-      W 2006 roku mieliśmy 560 udarów, w 2013 ich liczba sięgnęła 1137, w 2014 wzrosła do 1225 - informuje portal echodnia.eu Anna Mazur Kałuża, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. - Z kolei w 2015 roku mamy coraz więcej udarów u młodych pacjentów koło dwudziestego, trzydziestego roku życia - dodaje.

Więcej na ten temat czytaj TUTAJ

Rozpoznane i leczone migotanie przedsionków zapobiega udarom u chorób starszych

W Gdyni ruszyła pilotażowa akcja społeczna, której celem jest szerzenie wiedzy na temat udarów mózgu. Kampania skierowana jest do seniorów i skupia się na zapobieganiu udarom, głównie poprzez naukę rozpoznawania migotania przedsionków.

Migotanie przedsionków jest chorobą, której ryzyko pogłębia się z wiekiem. Seniorzy wykazują dużą aktywność w pogłębianiu wiedzy na temat zdrowia, zarówno swojego, jak i bliskich osób – mówi portalowi medexpress.pl Hanna Muller, członek zarządu Gdyńskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „SERCA SERCOM”, które jest głównym organizatorem akcji.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni.

Szerzej o akcji czytaj TUTAJ

Znajomość języka obcego sprzymierzeńcem w rehabilitacji

Brak zdolności mówienia i rozumienia mowy jest odwracalny, sprzyja temu władanie dwoma językami, czyli znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Zależność tę zbadał prof. Suvarn Alladi, neurolog z Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego w Bangalore w Indiach. W porównaniu do osób posługujących się tylko językiem ojczystym, osoby dwujęzyczne częściej wychodziły z afazji, lepsza była ich zdolność zapamiętywania i przetwarzania informacji. Znajomość języków obcych okazała się również ochroną przed demencją.

Więcej o badaniach czytaj TUTAJ

{/gspeech} 

glowna b2

glowna lewa v2

glowna prawa v2

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony