user_mobilelogo

Zrzut_ekranu_2016-06-20_o_12.37.14.png

Bonifraterskie Centrum Zdrowia (Marysin - Piaski) 

Biuro: os. Marysin 1, 63-820 Piaski
tel. Centrala 65 57 19 054, fax 65 525 09 78
KRS:
0000343429

Bonifraterskie Centrum i Ośrodek Rehabilitacji świadczy usługi medyczne w zakresie rehabilitacji: neurologicznej, ambulatoryjnej i dziennej dla dorosłych i dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Działają tu poradnie: rehabilitacyjna, neurologiczna i ziołolecznicza.

www.bonifratrzy.pl

neuropozytywni logo

Fundacja NeuroPozytywni

Biuro: ul. Synów Pułku 7, 01-354 Warszawa
tel. 22 121 58 93, 601 368 368, fax. 22 127 48 44
KRS:
000041906

... Jesteśmy neuropozytywni, to też znaczy, że jesteśmy pozytywni w życiu z chorobą, każdy codzienny rachunek zdarzeń dobrych i złych, przynosi wynik dodatni. Nie oznacza to, że będziemy chować głowę w piasek i udawać, że bólu nie ma. Śmierć jest częścią życia tak jak narodziny. Cierpienie nie ma jakiegoś wyższego celu, ono po prostu jest. Nie jest „po coś”, ono tylko i aż jest ...

www.neuropozytywni.pl

miedzy slowami

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami"

Biuro: Gdynia 81-387, ul. Świętojańska 105/4
tel.  535 600 019, 501 595 211
KRS: 
0000374172

Chcemy przekazać zdrowym, że można porozumieć się z osobami dotkniętymi zaburzeniami komunikacji, tych ostatnich zaś przekonać, że mogą mówić i będą zrozumiani. Wystarczy empatia, cierpliwość i życzliwość z jednej strony, z drugiej zaś - odwaga i wiara w siebie.

Prowadzimy Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną "Żyć z afazją”, gdzie wspieramy chorych i ich opiekunów. Jesteśmy internetową platformą informacyjną i stacjonarnym ośrodkiem integracji w drodze do odzyskania zdrowia, samodzielności i niezależności.

www.miedzy-slowami.org.pl

 

600434_920577434727223_5248721768652545636_n.jpg

Lewaczka.pl - Blog Kasi  

Adres: www.lewaczka.pl 

 

Kasia założyła blog lewaczka.pl żeby dawać wiedzę i nadzieję lidzom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, jak ona. Kasia nie pamięta wigilii 2014 roku. Spędziła ją na oddziale udarowym, w ciężkim stanie po udarze mózgu i z lewostronnym – stąd ‚lewaczka’ – niedowładem. "Miałam 25 lat i jeszcze nie wiedziałam, że ‚trafiło’ mnie coś, czego bym nie życzyła nawet najgorszemu wrogowi" - pisze Kasia. 

Dr Katarzyna Hojan 6 small

Dr n. med. Katarzyna Hojan

kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Bonifraterskiego Centrum Zdrowia w Piaskach 

Specjalista rehabilitacji medycznej, przewodnicząca oddziału wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Foto ISD

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

II Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie

Specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, adiunkt w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 1998 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Pracę naukową i kliniczną rozpoczęła w 2000 roku w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2004 roku obroniła pracę doktorską, a w 2014 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. „Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012”.

W 2006 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu neurologii, zaś w roku 2011 – tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej. W 2008 r. uzyskała certyfikat Commission for International Certification in Neurosonology, wydany przez European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Jest autorką i współautorką publikacji zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym. Brała udział w przygotowaniu polskich wytycznych dotyczących postępowania w udarze mózgu.

Przedmiotem zainteresowań naukowych i klinicznych dr Iwony Sarzyńskiej-Długosz są choroby naczyniowe mózgu, rehabilitacja neurologiczna oraz neurosonologia.

Adam Kobayashi

 Dr hab. n. med. Adam Kobayashi

kierownik Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu IPiN w Warszawie

Specjalista neurolog. Jest kierownikiem Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu Instytutu Psychiatrii i Neurologii, oraz pracownikiem II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Odbył staże w Klinice Neurologii Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii i Klinice Neurologii Uniwersytetu w Kioto w Japonii. Odbył liczne kursy i szkolenia w Polsce i za granicą, przede wszystkim z zakresu chorób naczyniowych mózgu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w takich czasopismach jak Lancet, Lancet Neurology, Stroke i European Journal of Neurology, oraz licznych doniesień zjazdowych.

Członek Światowej i Europejskiej Organizacji Udarowej, Europejskiej Akademii Neurologii, gdzie pełni również funkcję sekretarza Panelu Naukowego Udaru Mózgu, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce.
Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego w tym udar mózgu, neuroradiologia interwencyjna i diagnostyczna , oraz metodologia badań klinicznych.

 

Prof. dr hab. med. Alina Borkowskaprof.Borkowska2

Specjalista neuropsycholog Konsultant Wojewódzki ds. Psychologii Klinicznej

Jest apecjalistą neuropsychologiem, Konsultantem Wojewódzkim ds. Psychologii Klinicznej dla woj. kujawsko-pomorskiego.

W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i terapią neuropsychologiczną w chorobach przebiegających z dysfunkcjami OUN: schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, depresji nawracającej, zaburzeniach lękowych, urazach i udarach mózgu, guzach mózgu. Schorzeniach neurologicznych: SM, chorobie Parkinsona, chorobach otępiennych.

A także oceną pooperacyjnych dysfunkcji poznawczych u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, oceną neuropsychologiczną w chorobach somatycznych, diagnostyką i terapią neuropsychologiczną w zaburzeniach odżywiania (otyłość).

 

prof rejdak

 Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Specjalista neurolog, aktywnie współpracujący z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, kieruje Katedrą i Kliniką Neurologii. Jako lekarz zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym mózgu oraz nerwami obwodowymi. Jest członkiem wielu stowarzyszeń medycznych w kraju i za granicą. Świadczy specjalistyczne usługi medyczne z zakresu neurologii w gabinecie przy ul. Grażyny 18 w Lublinie. 

 

dr Karlinski pion

 Dr n. med. Michał Karliński 

II Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie

Ukończył w 2007 roku Akademię Medyczną w Warszawie i od 2008 r. pracuje w II Klinice Neurologicznej IPiN, gdzie uzyskał stopień doktora nauk medyczncyh i specjalisty w dziedzinie neurologii. Klinicznie i naukowo specjalizuje się w obszarze udaru mozgu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji anglojęzycznych, członkiem European Stroke Organization i współtworzy wytyczne Polskiego Towarzysztwa Neurologicznego dotyczące postępowania w udarze mózgu. Prowadzi również wykłady i warsztaty doskonalące dla lekarzy oraz zajmuje się popularyzowaniem tematyki udaru mózgu.

glowna b2

glowna lewa v2

glowna prawa v2

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony