user_mobilelogo

Uraz mózgu powstaje na skutek działania pochodzącego z zewnątrz na głowę - najczęściej jest to uderzenie przy wypadku, upadku lub na skutek przemocy. Uraz mózgu może powstać również w efekcie powikłań powstałych po urazie głowy, takich jak niedotlenienie, obrzęk mózgu i wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Podczas urazu dochodzi do uszkodzenia tkanek ochraniających mózg. Na skutek uderzenia w głowę, pod wpływem silnego ciśnienia mózg uderza o czaszkę, czego efektem jest uszkodzenie komórek nerwowych i połączeń między nimi. W rezultacie uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu może wystąpić krwawienie.

Uszkodzenia mózgu klasyfikuje się jako pierwotne, wtórne i trzeciorzędowe.

Uszkodzenie pierwotne, są uszkodzeniem następującym bezpośrednio po urazie, powstałym w czasie kilku sekund od zdarzenia. Jest to ściśnięcie, naciągnięcie lub przerwanie ciągłości tkanki mózgowej.

Wtórne uszkodzenie mózgu rozwija się w wyniku uszkodzenia pierwotnego. Może powstać nawet w odległym czasie od urazu głowy. Pracę mózgu zaburzają powstałe po urazie krwiaki śródczaszkowe, obrzęk mózgu, jego niedotlenienie lub niedokrwienie. Wtórne uszkodzenie mózgu pogarsza stan pacjenta i rokowania na dojście do pełnego zdrowia.

Trzeciorzędowe uszkodzenie mózgu powstaje, jako efekt wcześniejszych uszkodzeń. Bardzo częstszym uszkodzeniem jest obrzęk mózgu, który powstaje, gdy poprzez krew i inne płyny znajdujące się na skutek urazu w tkance mózgowej, mózg jest dodatkowo uciskany przez kości czaszki. Obrzęk mogą powodować również powstałe po wypadku krwiaki wewnątrzczaszkowe. Krew, która wyciekła do mózgu tworzy skrzepy, które również powodują ucisk tkanki mózgowej, jej obrzęk i zniszczenie. Obrzęk pogarsza przepływ krwi przez mózg i powoduje wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (śródczaszkowe).

Uszkodzenie pierwotne mózgu jest niezależne od wpływu człowieka i nie podlega leczeniu. Następuje bardzo szybko po urazie głowy. Uszkodzeniom wtórnym i trzeciorzędowym można zapobiec lub je leczyć, poprzez odpowiednią reakcję i pomoc, a także hospitalizację.

Objawy

Najważniejszym objawem jest utrata przytomności, jest to jednocześnie najważniejszy wyznacznik ciężkości urazu - może być chwilowa lub długotrwała. Oprócz tego, chory odczuwa bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, zaburzenia wzroku i słuchu, skarży się na problemy z koncentracją i pamięcią, odczuwa dezorientację, może przejawiać nieadekwatne emocjonalne reakcje na zdarzenie. Objawy te mogą trwać od kilku godzin do kilku dni, w zależności od siły urazu. Bardzo silne urazy mózgu powodują objawy w postaci drgawek, długotrwałej utraty świadomości i śpiączki.

Uszkodzenia pracy mózgu

Uraz mózgu zawsze negatywnie wpływa na jego pracę, zniekształca te jego funkcje, które są powiązane z uszkodzonym obszarem mózgu. Zniekształceniu, upośledzeniu i zmianie może ulec mowa, wzrok, słuch, czucie, sen. Chory może odczuwać zmiany na poziomie fizycznym w postaci osłabienia siły mięśniowej jak i psychicznym, będzie wtedy odczuwał zaburzenia osobowości, myślenia, emocjonalne. W niektórych przypadkach prawidłowa praca mózgu zostaje przywrócona, często jednak zmiany są nieodwracalne lub tylko częściowo odwracalne.

Pierwsza pomoc

Najważniejsze w przypadku osoby z urazem głowy jest zapewnienie jej odpowiedniego ułożenia, upewnienia się czy może prawidłowo oddychać i ocena wydolności układu krążenia. Podejrzewając uraz kręgosłupa odcinka szyjnego, należy go unieruchomić.

W pomocy osobie z urazem mózgu ważna jest zasada złotej godziny. Należy zrobić wszystko, aby jak najszybciej przetransportować chorego do szpitala. Osoby z ciężkimi urazami głowy mają większe szanse na uniknięcie powikłań, odzyskanie zdrowia lub nawet przeżycie, jeśli w czasie pierwszych 60 minut od urazu otrzymają kompleksową specjalistyczną pomoc.

glowna b2

glowna lewa v2

glowna prawa v2

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony