user_mobilelogo

Foto ISD

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

II Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie

Specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, adiunkt w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 1998 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Pracę naukową i kliniczną rozpoczęła w 2000 roku w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2004 roku obroniła pracę doktorską, a w 2014 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. „Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012”.

W 2006 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu neurologii, zaś w roku 2011 – tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej. W 2008 r. uzyskała certyfikat Commission for International Certification in Neurosonology, wydany przez European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Jest autorką i współautorką publikacji zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym. Brała udział w przygotowaniu polskich wytycznych dotyczących postępowania w udarze mózgu.

Przedmiotem zainteresowań naukowych i klinicznych dr Iwony Sarzyńskiej-Długosz są choroby naczyniowe mózgu, rehabilitacja neurologiczna oraz neurosonologia.

Adam Kobayashi

 Dr hab. n. med. Adam Kobayashi

kierownik Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu IPiN w Warszawie

Specjalista neurolog. Jest kierownikiem Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu Instytutu Psychiatrii i Neurologii, oraz pracownikiem II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Odbył staże w Klinice Neurologii Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii i Klinice Neurologii Uniwersytetu w Kioto w Japonii. Odbył liczne kursy i szkolenia w Polsce i za granicą, przede wszystkim z zakresu chorób naczyniowych mózgu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w takich czasopismach jak Lancet, Lancet Neurology, Stroke i European Journal of Neurology, oraz licznych doniesień zjazdowych.

Członek Światowej i Europejskiej Organizacji Udarowej, Europejskiej Akademii Neurologii, gdzie pełni również funkcję sekretarza Panelu Naukowego Udaru Mózgu, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce.
Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego w tym udar mózgu, neuroradiologia interwencyjna i diagnostyczna , oraz metodologia badań klinicznych.

 

Prof. dr hab. med. Alina Borkowskaprof.Borkowska2

Specjalista neuropsycholog Konsultant Wojewódzki ds. Psychologii Klinicznej

Jest apecjalistą neuropsychologiem, Konsultantem Wojewódzkim ds. Psychologii Klinicznej dla woj. kujawsko-pomorskiego.

W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i terapią neuropsychologiczną w chorobach przebiegających z dysfunkcjami OUN: schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, depresji nawracającej, zaburzeniach lękowych, urazach i udarach mózgu, guzach mózgu. Schorzeniach neurologicznych: SM, chorobie Parkinsona, chorobach otępiennych.

A także oceną pooperacyjnych dysfunkcji poznawczych u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, oceną neuropsychologiczną w chorobach somatycznych, diagnostyką i terapią neuropsychologiczną w zaburzeniach odżywiania (otyłość).

 

prof rejdak

 Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Specjalista neurolog, aktywnie współpracujący z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, kieruje Katedrą i Kliniką Neurologii. Jako lekarz zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym mózgu oraz nerwami obwodowymi. Jest członkiem wielu stowarzyszeń medycznych w kraju i za granicą. Świadczy specjalistyczne usługi medyczne z zakresu neurologii w gabinecie przy ul. Grażyny 18 w Lublinie. 

 

dr Karlinski pion

 Dr n. med. Michał Karliński 

II Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie

Ukończył w 2007 roku Akademię Medyczną w Warszawie i od 2008 r. pracuje w II Klinice Neurologicznej IPiN, gdzie uzyskał stopień doktora nauk medyczncyh i specjalisty w dziedzinie neurologii. Klinicznie i naukowo specjalizuje się w obszarze udaru mozgu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji anglojęzycznych, członkiem European Stroke Organization i współtworzy wytyczne Polskiego Towarzysztwa Neurologicznego dotyczące postępowania w udarze mózgu. Prowadzi również wykłady i warsztaty doskonalące dla lekarzy oraz zajmuje się popularyzowaniem tematyki udaru mózgu.

glowna b2

glowna lewa v2

glowna prawa v2

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony