Lekarze

Zaznacz tekst aby odsłuchać
Powiększ tekst:

Foto ISD{gspeech}

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

II Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie

Specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, adiunkt w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 1998 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Pracę naukową i kliniczną rozpoczęła w 2000 roku w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2004 roku obroniła pracę doktorską, a w 2014 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. „Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012”. W 2006 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu neurologii, zaś w roku 2011 – tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej. W 2008 r. uzyskała certyfikat Commission for International Certification in Neurosonology, wydany przez European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Jest autorką i współautorką publikacji zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym. Brała udział w przygotowaniu polskich wytycznych dotyczących postępowania w udarze mózgu.
Przedmiotem zainteresowań naukowych i klinicznych dr Iwony Sarzyńskiej-Długosz są choroby naczyniowe mózgu, rehabilitacja neurologiczna oraz neurosonologia.

{/gspeech}

Adam Kobayashi{gspeech}

Dr hab. n. med. Adam Kobayashi

kierownik Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu IPiN w Warszawie

Specjalista neurolog. Jest kierownikiem Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu Instytutu Psychiatrii i Neurologii, oraz pracownikiem II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Odbył staże w Klinice Neurologii Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii i Klinice Neurologii Uniwersytetu w Kioto w Japonii. Odbył liczne kursy i szkolenia w Polsce i za granicą, przede wszystkim z zakresu chorób naczyniowych mózgu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w takich czasopismach jak Lancet, Lancet Neurology, Stroke i European Journal of Neurology, oraz licznych doniesień zjazdowych.

Członek Światowej i Europejskiej Organizacji Udarowej, Europejskiej Akademii Neurologii, gdzie pełni również funkcję sekretarza Panelu Naukowego Udaru Mózgu, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce.
Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego w tym udar mózgu, neuroradiologia interwencyjna i diagnostyczna , oraz metodologia badań klinicznych.

{/gspeech}

prof.Borkowska2

{gspeech}

Prof. dr hab. med. Alina Borkowska

 

prof rejdak{gspeech}

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

 
Musisz się zalogować aby móc skomentować ten artykuł

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony